Kwaliteit regeert, zeker bij de beleving van uw klanten.

Kwaliteit is bepalend in alle aspecten van het leveren van diensten of producten. De waardering van uw klanten op de geleverde kwaliteit is doorslag gevend of uw organisatie succesvol is. Kwaliteit kan op veel manieren uitgelegd worden. Echter komt het er op neer dat u voldoet aan de verwachtingen van uw klanten, of zelfs deze kan overstijgen.

Nu kan het zijn dat de kwaliteitsborging uitsluitend gestoeld is op het vertrouwen van het vakmanschap in de organisatie. Of door gewoon hard te werken en dat u weet dat u ‘best wel tevreden’ klanten hebt. Echter heeft u nog niet gedacht aan kwaliteitsmanagement als één van uw belangrijke strategisch bedrijfsspeerpunten. U wilt verbeteren en uw bedrijfsprocessen optimaliseren, maar nog niet nagedacht om hiervoor kwaliteitsmanagementsysteem te gebruiken…

Quality Rules helpt bij het analyseren, adviseren, bouwen en implementeren van uw ‘kwaliteitsmanagementsysteem’ of te wel een ‘bedrijfsmanagement systeem’. Door een praktisch, resultaatgerichte aanpak en altijd in de context van uw organisatie, bouwen wij aan een uw kwaliteitsmanagementsysteem voor uw organisatie. Het beoogde eindresultaat is kosten optimalisatie en een hoger rendement uit uw organisatie. De doelstelling is om door samen te werken uw organisatie te verbeteren.
Wij stellen onze Quality Rule: “Een tevreden klant blijft klant”.

Kwaliteitsmanagementsysteem opbouwen

Een procesmatige aanpak, opgedeeld in behapbare stappen met daaraan gekoppelde milestones, wordt het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) benoemd. Samen met uw organisatie bouwen en implementeren wij aan uw KMS.

Lees meer

Optimaal bedrijfsprocessen analyseren

Dit traject kan aangepakt worden door daadwerkelijk met uw organisatie mee te draaien. Dit vraagt om proactief met het personeel de bedrijfsprocessen te analyseren, in kaart te brengen en te optimaliseren.

Informeer naar de mogelijkheden

ISO normen

De ISO normen zorgen ervoor dat uw KMS certificeerbaar is. Hierbij kunnen normen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 22301 als referentie gebruikt worden.

Lees meer

Gecertificeerd Functionaris Gegevensbescherming

Privacy; we hebben er allemaal recht op. Bedrijven en instellingen moeten voldoen aan de Europese wet op de verwerkingen van persoonsgegevens. Quality Rules heeft zich gespecialiseerd in deze wetgeving om zodoende haar klanten te kunnen adviseren.

We kunnen helpen met

Advies op basis van:

Door de jaren heen kan Quality Rules wel zeggen dat er veel werkervaringen zijn opgedaan.

Checklist

 Proces verbetering

 Kwaliteitsmanagementsysteem implementeren

 Kwaliteitsborging volgends de ISO norm

 KMS toetsen met behulp van een interne audit

 Efficiënte slag maken met uw organisatie

 Advies op de Algemene verordening Gegevensbescherming AVG

Vraagt u zich af of Quality Rules u kan helpen bij uw vraagstukken?

Bekijk de volledige checklist