Vraagt u zich af of Quality Rules u kan helpen bij uw vraagstukken?

Wij hebben een simpele checklist opgesteld waarmee u kan testen of onze diensten bijdragen aan het optimaliseren van uw kwaliteitsmanagementsysteem of bij de verwerkingen van persoonsgegevens.

U bent opzoek naar proces verbetering en zoekt hulp bij het bouwen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem?

U wilt een KMS volgens;

  • ISO 9001, Kwaliteitsmanagement
  • ISO 14001, Milieumanagementsysteem
  • ISO 22301, Bedrijfscontinuïteit managementsysteem
  • ISO 27001, Informatiebeveiliging managementsysteem

U heeft klanten welke om kwaliteitsborging vragen volgens een boven genoemde ISO norm?

U wilt door een interne audit uw KMS toetsen?

U heeft andere behoeften om een efficiëntie slag te maken in met uw organisatie?

U heeft advies op de Algemene verordening Gegevensbescherming AVG nodig?

Verwerkt u persoonsgegevens die privacy gevoelig zijn?

Voldoet u nog niet aan de Europese wet betreft de verwerkingen van persoonsgegevens?

Is uw organisatie van dusdanige omvang dat uw organisatie behoort tot boven gemiddelde grootte?

Heeft u behoefte aan een procesmatige aanpak,
opgedeeld in behapbare stappen met daaraan gekoppelde milestones?
Quality Rules bouwt samen met uw organisatie aan uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Bekijk alle diensten