Kwaliteitsmanagementsysteem opbouwen

Een procesmatige aanpak, opgedeeld in behapbare stappen met daaraan gekoppelde milestones, wordt het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) benoemd. Samen met uw organisatie bouwen en implementeren wij aan uw KMS. Eveneens is de doelstelling om uw KMS zo op te bouwen dat het KMS certificeerbaar is. Dit doen we door te voldoen aan de ISO normen. 
Hierover leest u in het volgende onderdeel meer.

ISO normen

De ISO normen zorgen ervoor dat uw KMS certificeerbaar is. Hierbij kunnen normen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 22301 als referentie gebruikt worden.

Bent u nieuwsgierig welke ISO norm(en) voor uw organisatie van toepassing kunnen zijn? Wij bieden u een op maat gemaakt advies.

Bel ons

Optimaal bedrijfsprocessen analyseren

Dit traject kan aangepakt worden door daadwerkelijk met uw organisatie mee te draaien. Dit vraagt om proactief met het personeel de bedrijfsprocessen te analyseren, in kaart te brengen en te optimaliseren. Door de procesopbrengsten meetbaar te maken wordt een verbeter-mentaliteit geïntroduceerd. Hierbij is het belangrijk dat er ook een koppelingen van de processen wordt gemaakt.
Quality Rules is de helpende hand bij het implementeren van uw verbeter-mentaliteit. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat zowel de leiding als de medewerkers aan de slag gaan en gezamenlijk investeren om de gewenste prestaties te realiseren.

Privacy; we hebben er allemaal recht op

Advies op de Algemene verordening Gegevensbescherming AVG;

25 mei 2018, de datum dat de Algemene Verordening Gegevens bescherming in de hele Europese Economische Ruimte gehandhaafd gaat worden.

Vanaf deze datum moeten bedrijven en instellingen voldoen aan deze Europese wet op de verwerkingen van persoonsgegevens. Wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering kan u zich afvragen? Quality Rules adviseert u graag! Lees hier meer hoe Quality Rules u kan helpen.

Checklist

Vraagt u zich af of Quality Rules u kan helpen bij uw vraagstukken?