Privacy; we hebben er allemaal recht op

Advies op de Algemene verordening Gegevensbescherming AVG;

25 mei 2018, de datum dat de Algemene Verordening Gegevens bescherming in de hele Europese Economische Ruimte (dit is de EEG aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) gehandhaafd gaat worden.

Vanaf deze datum moeten bedrijven en instellingen voldoen aan deze Europese wet op de verwerkingen van persoonsgegevens. Wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering kan u zich afvragen? Waaraan moet ik voldoen? Welke extra regelingen moet ik treffen?

In deze wet komen ook een aantal begrippen voor zoals, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verwerkingsregister, verwerkingsovereenkomsten, privacy policy, privacy statements, Functionaris Gegevensbescherming en nog enkele meer.

Quality Rules heeft kennis van de AVG

Quality Rules heeft zich gespecialiseerd in deze wetgeving om zodoende haar klanten te kunnen adviseren. We kunnen helpen met;

 Een eerste inventarisatie van uw gegevensstromen om te bepalen waar en hoe deze wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens aangrijpt.

 Uitvoeren van een Stresstest. Deze stresstest in een inventarisering op de verwerkingen die binnen het bedrijf gedaan worden met betrekking tot persoonsgegevens. Dit wordt ook wel een PIA (Privacy Impact Assessment) genoemd.

 

 Opzetten van verwerkingsregisters, verwerkingsovereenkomsten, privacy policy, privacy statements.

 Indien het voor de wet nootzakelijk is dat er een Functionaris Gegevensbescherming moet worden aangesteld, kan deze functie door Quality Rules ingevuld worden. (Afhankelijk van de grootte van de organisatie mag deze functie ook door een extern bureau worden ingevuld).

 Advies bij het nemen van beslissingen omtrent de verwerking van privacygegevens, zeker als het gaat om marketingcampagnes.

 

Kortom,

Wij kunnen u helpen om AVG proof te worden en te blijven. Ondersteund door kennis vanuit de ISO27001 norm, kunnen we met u een solide beheerssysteem opzetten en onderhouden zodat u kan aantonen dat deze zaken goed geregeld zijn.

Contact

Neem contact op met voor een vrijblijvend gesprek.